Göm meny

Välkommen till Institutionen
för medicinsk teknik

IMT är ett nationellt centrum för forskning och utbildning inom området medicinsk teknik. Forskningen baseras på behov inom hälso- och sjukvård, och sker i nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker.

Institutionen vill vara en katalysator i framtidens medicintekniska innovationssystem - en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. Genom utveckling och integration av biomedicinsk forskning, hälso- och sjukvård och näringsliv medverkar vi till en globalt ökad livskvalitet.


Denna sida uppdateras inte längre.
Vi hänvisar till vår nya externa webbplats


Aktuellt på IMT


Building work will affect entrance 71
2018-01-22
IMT Board meeting
2018-09-03
Workplace meeting (APT)
2018-09-20
Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2017-10-20