Göm meny

Välkommen till Institutionen
för medicinsk teknik

IMT är ett nationellt centrum för forskning och utbildning inom området medicinsk teknik. Forskningen baseras på behov inom hälso- och sjukvård, och sker i nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker.

Institutionen vill vara en katalysator i framtidens medicintekniska innovationssystem - en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. Genom utveckling och integration av biomedicinsk forskning, hälso- och sjukvård och näringsliv medverkar vi till en globalt ökad livskvalitet.


Denna sida uppdateras inte längre.
Vi hänvisar till vår nya externa webbplatsSidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2017-10-20